ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΥΠΟΥ Α'

ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΥΠΟΥ Β'

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αφήστε μια απάντηση