1.Νομοθεσία, Εγκύκλιοι σχετικά με τις Νοσηλευτικές Ειδικότητες

 • Ν.5041_2023,Άρθ.86 εδώ
 • ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ για παράταση εδώ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για παράταση εδώ
 • Ν.4690_2020,Άρθ.58,59 εδώ
 • Ν.4715_2020,αρθρ.32 εδώ
 • Διευκρινίσεις για Άδειες εδώ
 • Μισθολογικές Διευκρινίσεις εδώ
 • ΦΕΚ 3538-03.08.2021 εγκύκλιος 48587  εδώ
 • ΦΕΚ 3913-24.08.2021  εδώ
 • Ν.4876-23.12.2021,άρθρα 40,41  εδώ
 • Ν.4889-10.02.2022,άρθρο 9, Σε 2  Ειδ. Επείγουσα - Ενταντική & Κοινοτική εδώ
 • ΦΕΚ_2346_Β_12.05.2022 εδώ

2.Έγγραφα σχετικά με την Πρόσκληση Ενδιαφέροντος και τις παρατάσεις για τις αιτήσεις των Ειδικευόμενων για τις (8) Ειδικότητες

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ειδικευόμενους Νοσηλευτές:

 • α) «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» β) «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας» γ) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής» δ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων». εδώ
 • ε) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» στ) «Παθολογικής Νοσηλευτικής» ζ) «Νοσηλευτικής Παίδων» η) «Περιεγχειριτικής Νοσηλευτικής». εδω

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Ειδικευόμενους Νοσηλευτές:

 • α) «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας» β) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής». εδώ
 • α) «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» β) «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας» γ) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής» δ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων» ε) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» στ) «Παθολογικής Νοσηλευτικής» ζ) «Νοσηλευτικής Παίδων» η) «Περιεγχειριτικής Νοσηλευτικής». εδώ
 • α) «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» β) «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας» γ) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής» δ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων» ε) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» στ) «Παθολογικής Νοσηλευτικής» ζ) «Νοσηλευτικής Παίδων» η) «Χειρουργικής Νοσηλευτικής». εδώ
 • α) «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας» β) «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας» γ) «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής» δ) «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων». εδώ

3.Πρόσκληση - Παράταση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων για την επιλογή Συντονιστών και Αναπληρωτών συντονιστών Εκπαίδευσης για τις ειδικότητες:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος:

 • α) «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» β) «Παθολογικής Νοσηλευτικής» γ) «Νοσηλευτικής Παίδων» δ) «Περιεγχειριτικής Νοσηλευτικής». εδώ

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση αδειών κατά τη διάρκεια εξάμηνης παράτασης παραμονής των ειδικευμένων νοσηλευτών της "επείγουσας και ενταντικής νοσηλευτικής" και της "νοσηλευτικής δημόσιας υγείας/ κοινοτικής νοσηλευτικής" εδώ

Διευκρινίσεις αναφορικά με τη χορήγηση αδειών σε ειδικευόμενους νοσηλευτές  εδώ

 

Πίνακας κατανομής των θέσεων ειδικευόμενων Νοσηλευτών έως τις 07.04.2023 εδώ