Συμβούλια Κρίσεων Ιατρών και Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.

Συμβούλια Κρίσεων Ιατρών και Οδοντιάτρων ΕΣΥ στη Βαθμίδα Διευθυντή, Επιμελητή Α’ και Επιμελητή Β’, για θέσεις Νοσοκομείων και δομών Π.Φ.Υ., εν δυνάμει των προκηρύξεων :

Αποτελέσματα | Νομοθεσία

Αποτελέσματα | Νομοθεσία

Αποτελέσματα | Οδηγίες, Νομοθεσία, Επικοινωνία

Αποτελέσματα | Οδηγίες, Νομοθεσία, Επικοινωνία


Συμβούλια Επιλογής Ιατρών στη Βαθμίδα του Συντονιστή Διευθυντή ανα ειδικότητα, για θέσεις Νοσοκομείων ΕΣΥ, όλης της Επικράτειας, με έδρα την 1η Υ.ΠΕ. Αττικής, έτους 2023 εν δυνάμει της προκηρύξης :

Αποτελέσματα | Οδηγίες, Νομοθεσία, Επικοινωνία


Συμβούλια Κρίσεων Επιλογής Ιατρών και Οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ, 1ης και 2ης Υ.ΠΕ., ετών 2018-2022 

Οι ενστάσεις σχετικά με τα Συμβούλια Κρίσεων Ιατρών και Οδοντιάτρων ΕΣΥ για θέσεις Νοσοκομείων και δομών Π.Φ.Υ. αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosliat12ype@1dype.gov.gr