Συμβούλια Κρίσεων Ιατρών και Οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.

Αποτελέσματα | Οδηγίες, Νομοθεσία, Επικοινωνία

Αποτελέσματα | Οδηγίες, Νομοθεσία, Επικοινωνία

Αποτελέσματα | Οδηγίες, Νομοθεσία, Επικοινωνία

Οι ενστάσεις σχετικά με τα Συμβούλια Κρίσεων Ιατρών και Οδοντιάτρων ΕΣΥ για θέσεις Νοσοκομείων και δομών Π.Φ.Υ. αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: prosliat12ype@1dype.gov.gr