Επικοινωνία

1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΖΑΧΑΡΩΦ 3, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, Τ.Κ. 11521
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 213 2010 400

e-mail : protokollo@1dype.gov.grΓια πληροφορίες ή ερωτήματα
παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το τηλεφωνικό κέντρο
στο τηλέφωνο 213 – 2010 400
ώστε να σας συνδέει με το αρμόδιο γραφείο.


 

Διοίκηση 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
e-mail : dioikisi@1dype.gov.gr


Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Αναστασία Μπαλασοπούλου
Τηλ : 213 2010 552
e-mail : dir.prog@1dype.gov.gr

Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Προϊστάμενος Τμήματος: Αλεξάνδρα Μπλάνη
Τηλ : 213 2010 504
e-mail : hm.hosp@1dype.gov.gr

Τμήμα Βελτίωσης και Ελέγχου Ποιότητας
Προϊστάμενος Τμήματος: Φώτιος Καψάλης
Τηλ : 210 33 87 848
e-mail : tm.poiotitas@1dype.gov.gr

Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης
Τηλ : 210 33 87 847, 210 33 87 846
Προϊσταμένη Τμήματος : Ειρήνη Σοφουλάκη
e-mail : elkea@1dype.gov.gr


Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης
Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Νίκη Κατοστάρα
Τηλ : 213 2010 553
e-mail : dir.economics@1dype.gov.gr

Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
Προϊστάμενος Τμήματος : Χρυσάνθη Ταμαλαλίδου
Τηλ : 213 2010 593
e-mail : economics@1dype.gov.gr

Τμήμα Προμηθειών
Προϊστάμενος Τμήματος : Ιωάννης Μανώλης
Τηλ : 213 2010 501
e-mail : promithies@1dype.gov.gr


Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Έλλη Ασπρούδη
Τηλ : 213 2010 401
e-mail : hrd@1dype.gov.gr

Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινων Πόρων
Προϊσταμένη Τμήματος : Ευαγγελία Ταλάντζη
Τηλ : 213 2010 557
e-mail : hrd@1dype.gov.gr

Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών
Προϊσταμένη Τμήματος: Μαρία Γιαμέου
Τηλ : 213 2010 594
e-mail : ekpedeysi@1dype.gov.gr


Διεύθυνση Πληροφορικής
Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Ελπίδα Κυριακού
Τηλ : 213 2010 587
e-mail : ict@1dype.gov.gr

Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής
Προϊσταμένη Τμήματος: Αικατερίνη Λάππα
Τηλ : 213 2010 579
e-mail : pliroforiki@1dype.gov.gr

Tμήμα Συστημάτων Πληροφορικής
Προϊσταμένη Τμήματος: Ειρήνη Δημητρίου
Τηλ : 213 2010 443
e-mail : pliroforiki2@1dype.gov.gr


Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας
Προϊστάμενος Διεύθυνσης : Περής Γ. Χάλαρης
Τηλ : 213 2010 560
e-mail : det@1dype.gov.gr

Υποδιεύθυνση Έργων και Μελετών
Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης : Ηλίας Αθανασίου
Τηλ : 213 2010 556

Τμήμα Έργων
Προϊστάμενος Τμήματος : Αντώνιος Δούνιας
Τηλ : 213 2010 464
e-mail : ergon@1dype.gov.gr

Τμήμα Μελετών και Προδιαγραφών
Προϊσταμένη Τμήματος : Δέσποινα Σπηλιοπούλου
Τηλ : 213 2010 556
e-mail : meleton@1dype.gov.gr

Τμήμα Συντήρησης
Προϊστάμενος Τμήματος : Διονύσιος Ζέρβας
Τηλ : 213 2010 565
e-mail :

Υποδιεύθυνση Βιοϊατρικής
Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης : Σταυρούλα Μακρή
Τηλ : 213 2010 449
e-mail : dir.biomed@1dype.gov.gr

Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
Προϊστάμενος Τμήματος : Βασίλειος Γεωργάκης
Τηλ : 213 2010 462
e-mail : biomed@1dype.gov.gr

Γραφείο Ακτινοπροστασίας
e-mail : dosimetry@1dype.gov.gr


Διεύθυνση Ενιαίας Νομικής Υπηρεσίας
Προϊστάμενος Διεύθυνσης : Στέφανος Μουζουράκης
Τηλ : 213 2010 402
e-mail : legality@1dype.gov.gr

Τμήμα Πειθαρχικών Υποθέσεων
Προϊστάμενος Τμήματος : Στάθης Παπαράπτης
Τηλ : 213 2010 572
e-mail : legality@1dype.gov.gr

Τμήμα Γνωμοδοτήσεων, Κοινοβουλευτικού Ελέγχου και Ενστάσεων
Προϊστάμενος Τμήματος : Θεοδώρα Κανάκη
Τηλ : 213 2010 427
e-mail : legality@1dype.gov.gr

Τμήμα Δικαστικό
Τηλ : 213 2010 485


Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας
Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Φωτεινή Τολίκα
Τηλ : 210 33 87 849
e-mail : dir.ddy@1dype.gov.gr

Τμήμα Προγραμματισμού Δράσεων Δημόσιας Υγείας
Προϊστάμενος Τμήματος : Καλλιρόη Τσιοβούλου
Τηλ : 210 3387837
e-mail : tm.progdr@1dype.gov.gr

Τμήμα Εφαρμογής Δράσεων Δημόσιας Υγείας
Προϊσταμένη Τμήματος : Παρασκευή Καράβη
Τηλ : 213 2010 569,  210 33 87 841
e-mail : tm.efdr@1dype.gov.gr

Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας των Εργαζομένων
Προϊσταμένη Τμήματος : Δήμητρα Παπακώστα
Τηλ : 213 2010 591
e-mail : tyae@1dype.gov.gr


Διεύθυνση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου
Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Δήμητρα Δαλαμάγκα

Τμήμα A’
Προϊστάμενος Τμήματος : Δέσποινα Ζαγαρέλου

Τμήμα Β’
Προϊσταμένη Τμήματος : Θεμιστοκλής Σακελλάριος


Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας
Τηλ : 213 2010 477
e-mail : grafeiotypou@1dype.gov.gr

Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών για θέματα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Π.Υ.Κ.Α.)
Προϊστάμενος Τμήματος : Ελένη Γεωργοπούλου
Τηλ : 210 3387 855
e-mail : politis@1dype.gov.gr