Νομικό πλαίσιο
Οι Υγειονομικές Περιφέρειες δημιουργήθηκαν μέσω του Ν. 3329/2005 και στη συνέχεια, οι δεκαεπτά Υγειονομικές Περιφέρειες συγχωνεύθηκαν σε επτά, με το Ν. 3527/2007, και είναι οι ακόλουθες:

1η Υ.ΠΕ. Αττικής
2η Υ.ΠΕ.Πειραιώς και Αιγαίου
3η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας
4η Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης
5η Υ.ΠΕ. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος
6η Υ.ΠΕ.Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
7η Υ.ΠΕ. Κρήτης

greece-ype

 

1η Υ.ΠΕ. Αττικής - Νομικό πλαίσιο

Η σχετική νομοθεσία που διέπει τις Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών είναι:
Ν. 3868/2010 Αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
 Ν. 3580/2007 Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις.
Ν. 3527/2007 Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις
Ν. 3329/2005 Περιφερειακή Συγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Διοίκηση Υγειονομικής Περιφέρειας (Δ.Υ.Πε)
Ν. 2889/2001 Βελτίωση και εκσυγχρονισμός το Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις
Ν. 3172/2003 Οργάνωση και Εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας και άλλες διατάξεις
Ν. 3106/2003 Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις
Ν. 2955/2001 Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας των ΠεΣΥ και άλλες διατάξεις

 

Αφήστε μια απάντηση