Εθελοντισμός - banner

Δίκτυο Εθελοντισμού 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής


ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΣ

Γιατί να γίνω εθελοντής;

Διότι ένα βότσαλο στη λίμνη, ταράζει τα νερά αλλά πολλά βότσαλα μαζί μπορούν να διαμορφώσουν ένα νέο τοπίο και να αλλάξουν τον ρου των γεγονότων.

Διότι χαίρομαι να μοιράζομαι τα ταλέντα μου και τις γνώσεις μου με άλλους.

Διότι με αυτόν τον τρόπο ωφελώ το κοινωνικό σύνολο.

Διότι αποκτώ νέες γνώσεις και δεξιότητες

Διότι αποκτώ εργασιακή εμπειρία και νέα προσόντα

Διότι πειραματίζομαι σε μια νέα επαγγελματική σταδιοδρομία

Διότι αποκτώ εμπειρίες διαφορετικές απ’ όσες είχα μέχρι σήμερα

Διότι κάνω νέους φίλους.

Διότι απολαμβάνω την κοινωνική δικτύωση σε πραγματικές συνθήκες.

Διότι είναι η δική μου ευκαιρία να γίνω ενεργός πολίτης και να συμμετέχω στα κοινά.

Διότι νιώθω ικανοποίηση και πληρότητα όταν βλέπω το αποτέλεσμα των κόπων μου.

Διότι με γαληνεύει η ιδέα ότι μπορώ να κάνω μια μικρή διαφορά στη ζωή έστω και ενός ανθρώπου.

Διότι γνωρίζω πως η ωφέλεια επιστρέφει.

Πιστεύω στον εθελοντισμό και θέλω να συμμετέχω. Τι πρέπει να κάνω;
Τα βήματα ανάμεσα στην επιθυμία σας και στην εκπλήρωσή της, είναι τα εξής:

 • Συμπλήρωση της φόρμας "Αίτηση Εθελοντή – Υπεύθυνη Δήλωση"
 • Προσωπική συνέντευξη.
 • Υπογραφή συμφωνητικού εθελοντικής προσφοράς υπηρεσίας.
 • Εκπαίδευση ανάλογα με το πρόγραμμα εθελοντισμού
 • Τοποθέτηση στη θέση εθελοντικής υπηρεσίας
 • Αξιολόγηση.

Αναλυτικότερα...

1. Συμπλήρωση της φόρμας «Αίτηση Εθελοντή – Υπεύθυνη Δήλωσης

Η εθελοντική προσφορά υπηρεσίας είναι πολύ σημαντική και επιθυμούμε να αλληλεπιδρούμε με τους εθελοντές μας εξατομικευμένα. Για το λόγο αυτό, η «Αίτηση Εθελοντή – Υπεύθυνη Δήλωση» έχει τη μορφή ενός αναλυτικού ερωτηματολογίου, που θα βοηθήσει εμάς να σας γνωρίσουμε καλύτερα και εσάς, τους εθελοντές μας, να δηλώσετε τις ιδιαίτερες προτιμήσεις και δυνατότητές σας. Επίσης, σε αυτή τη φόρμα μπορείτε να δηλώσετε την προτίμησή σας σε συγκεκριμένα προγράμματα εθελοντισμού, να μας ενημερώσετε για τις ώρες και ημέρες που μπορείτε να διαθέτετε για εθελοντική δράση εβδομαδιαίως, κ.τ.λ.
Μπορείτε να βρείτε την «Αίτηση Εθελοντή – Υπεύθυνη Δήλωση», σε μορφή Word.

  Ακολούθως:

 • Σώζετε το αρχείο στον υπολογιστή σας.
 • Το ανοίγετε, το συμπληρώνετε ηλεκτρονικά, βεβαιώνεστε ότι τα στοιχεία που συμπληρώσατε είναι σωστά και το σώζετε εκ νέου.
 • Στέλνετε το συμπληρωμένο αρχείο μέσω e-mail στη διεύθυνση: ethelontismos@1dype.gov.gr

2. Προσωπική συνέντευξη

Λόγω της φύσης των προγραμμάτων εθελοντισμού που αναπτύσσουμε, οι εθελοντές μας εργάζονται σε στενή επαφή με ασθενείς κι εμείς πρέπει να φροντίσουμε να τοποθετηθεί το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση εθελοντικής υπηρεσίας.

Για το λόγο αυτό, οι υποψήφιοι εθελοντές, μετά από μια αρχική εξέταση της αίτησής τους, καλούνται σε προσωπική συνέντευξη από ειδική επιτροπή που αποτελείται από επαγγελματίες υγείας, η οποία και εξετάζει την καταλληλότητα κάθε υποψήφιου ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα εθελοντισμού που πρόκειται να συμμετάσχει.

3. Υπογραφή συμφωνητικού εθελοντικής προσφοράς υπηρεσίας

Αυτό το συμφωνητικό διατυπώνει με σαφήνεια την εθελοντική υπηρεσία που αποφασίζει να προσφέρει ο εθελοντής, τον συνολικό αριθμό ωρών που θα απασχοληθεί στο πρόγραμμα εθελοντισμού, το συγκεκριμένο αντικείμενό του, κ.τ.λ.

4. Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση των εθελοντών διαμορφώνεται ανάλογα με τις δεξιότητες που απαιτεί κάθε πρόγραμμα εθελοντισμού. Προετοιμάζει τους εθελοντές, τους εξοικειώνει με το χώρο και τις συνθήκες στις οποίες θα εργαστούν και τους προσφέρει γνώσεις που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση του έργου τους.

5. Τοποθέτηση στη θέση εθελοντικής υπηρεσίας

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης, οι εθελοντές τοποθετούνται στη θέση εθελοντικής εργασίας για την οποία έχουν εκπαιδευτεί και αναλαμβάνουν υπηρεσία. Οποιοδήποτε και αν είναι το πρόγραμμα στο οποίο θα προσφέρουν έργο, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να θυμούνται ότι αποτελούν, πλέον, μέλος της ευρύτερης ομάδας του τομέα υγείας.

Μπορούν να ζητούν καθοδήγηση για το κάθε τι από τον επιβλέποντα υπάλληλο, ο οποίος αξιολογεί τις ανάγκες τους κάθε στιγμή και επίσης εμείς με τη σειρά μας βρισκόμαστε στη διάθεσή τους για να τους παρέχουμε κάθε επιπλέον διευκρίνιση και εκπαίδευση, αv χρειαστεί, προκειμένου να είναι σε θέση να διαχειριστούν τυχόν θέματα που προκύπτουν κατά την εργασία τους.

6. Αξιολόγηση

Η εθελοντική, ανιδιοτελής προσφορά αγάπης και φροντίδας αναγνωρίζεται πάντα με ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη. Ωστόσο, στόχος όλων μας παραμένει το να κάνουμε τα προγράμματα εθελοντισμού ακόμα καλύτερα για όλους. Γι’ αυτόν το λόγο, κάθε πρόγραμμα εθελοντισμού ολοκληρώνεται με μια αξιολόγηση που θα επισημάνει τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, τόσο από πλευράς των εθελοντών όσο και από πλευράς του συντονιστή φορέα. Κάθε πρότασή σας θα μας βοηθήσει να γίνουμε καλύτεροι.