------

 

Η 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής, προήλθε σύμφωνα με τον Ν3527/2007, έχει έδρα την Αθήνα και ασκεί τις αρμοδιότητές της στα γεωγραφικά όρια της Κεντρικής και Ανατολικής Αττικής.

Σκοπός της Υ.ΠΕ είναι :

1. Ο προγραμματισμός, συντονισμός εποπτεία και έλεγχος της λειτουργίας όλων των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, πρώην Ιατροκοινωνικά Κέντρα, Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας κλπ) στα όρια της συγκεκριμένης περιφέρειας.

2. Η υποβολή προς τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εισηγήσεων, μέτρων και προτάσεων που αποσκοπούν στην πληρέστερη και αποδοτικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής αλληλεγγύης στον πληθυσμό της συγκεκριμένης περιφέρειας.

3. Η παρακολούθηση της εφαρμογής, από τις Διοικήσεις των εποπτευόμενων ΦΠΥΥΚΑ, της πολιτικής που χαράσσεται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αφήστε μια απάντηση