Κατάλογος Ιατρών προς Εξειδίκευση στις Πολυδύναμες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας

 

 

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΜΕΘ ΜΕΝΝ

ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΠΑΛΑΙΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

Παλαιότερους καταλόγους μπορείτε να βρείτε εδώ:

Κατάλογος Επικουρικών Ιατρών έτους 2023
Κατάλογος Επικουρικών Ιατρών έτους 2022
Κατάλογος Επικουρικών Ιατρών έτους 2021
Κατάλογος Επικουρικών Ιατρών έτους 2020
Κατάλογος Επικουρικών Ιατρών έτους 2019
Κατάλογος Επικουρικών Ιατρών έτους 2017-18


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 π.μ., ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ 1ης ΥΠΕ (όροφος 1ος, γραφείο Νο 68) ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ {ΜΕΘ (Ενηλίκων ή Παίδων) και Μ.Ε.Ν.Ν.


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ


Εγκύκλιος για Ειδικευμένους

Διαύγεια PDF ΨΘ2Ξ465ΦΥΟ-Ψ7Ζ

Πρότυπα Εντύπων Αιτήσεων (όπως εμφανίζονται στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας)