ΚΕΠΥΚΑ

Στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής λειτουργεί το Αυτοτελές Τμήμα «Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών για θέματα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης-ΚΕΠΥΚΑ». Το ΚΕΠΥΚΑ δέχεται αναφορές, παράπονα και καταγγελίες πολιτών για θέματα παροχής Υπηρεσιών Υγείας σε Δομές αρμοδιότητας της 1ης Υ.ΠΕ. και συγκεκριμένα για Νοσοκομεία και Δομές ΠΦΥ.

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν την καταγγελία τους με συστημένη επιστολή στη Δ/νση: Βαλαωρίτου 18, Αθήνα, Τ.Κ.10671, ηλεκτρονικά στο e-mail: politis@1dype.gov.gr  ή με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο.

Τηλ.Επικοινωνίας ΚΕΠΥΚΑ: 210-3387852, -855

Φόρμα Ηλεκτρονικής Υποβολής Καταγγελίας