Υποδείγματα

Α. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Β. Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης

Υποδείγματα Ετήσιου Προϋπολογισμού


Γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Δ. Διεύθυνση Πληροφορικής


Ε. Διεύθυνση Ενιαίας Τεχνικής Υπηρεσίας


ΣΤ. Τεχνικός Ασφάλειας

Αφήστε μια απάντηση