1η ΥΠΕ

Δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

  Δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας  
• Δικαιώματα των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας

Ανάρτηση Πινάκων Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού

Επικαιροποιημένοι Πίνακες Κατάταξης (1η διαδικασία, Υποβολή Αιτήσεων Φεβρουαρίου-Μάρτιου 2023) Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού, με βάση την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β’...
• Ανάρτηση Πινάκων Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού

Γνωστοποίηση Πρόσκλησης σε Δημόσια Κλήρωση για την Επιλογή Υποψηφίων για Ένταξη στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Προκαταρκτικής Κλινικής Άσκησης

Γνωστοποίηση Πρόσκλησης σε Δημόσια Κλήρωση για την Επιλογή Υποψηφίων για Ένταξη στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Προκαταρκτικής Κλινικής Άσκησης έξη (6) Μηνών...

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (World Tuberculosis Day, World TB Day)

  ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (World Tuberculosis Day, World TB Day) εορτάζεται κάθε...
• Η Παγκόσμια Ημέρα κατά της Φυματίωσης (World Tuberculosis Day, World TB Day)

Νοσηλευτικές Ειδικότητες

Πρόσκληση  σε  Δημόσια Κλήρωση για την Επιλογή Υποψηφίων Ειδικευόμενων Νοσηλευτών για τις Ειδικότητες Νοσηλευτικής «Δημόσιας Υγείας / Κοινοτικής Νοσηλευτικής», «Χειρουργικής...