• ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ για ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. 1ης Υ.ΠΕ.

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ(2023) ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.   ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ Ε.Σ.Υ.1ης Υ.ΠΕ.Ζαχάρωφ 3, Αθήνα,...
• ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ για ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. 1ης Υ.ΠΕ.

Ανάρτηση Πινάκων Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού

Επικαιροποιημένοι Πίνακες Κατάταξης (1η διαδικασία, Υποβολή Αιτήσεων Φεβρουαρίου-Μάρτιου 2023) Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού, με βάση την υπ' αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.7980/07-02-2020 (Β'...
Ανάρτηση Πινάκων Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού

Κατάλογος Κενών Θέσεων Ιατρών προς εξειδίκευση στις ΜΕΘ/ΜΕΝΝ για εκδήλωση ενδιαφέροντος

ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ 26.05.2023
Κατάλογος Κενών Θέσεων Ιατρών προς εξειδίκευση στις ΜΕΘ/ΜΕΝΝ για εκδήλωση ενδιαφέροντος

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 1ης & 2ης Υ.ΠΕ.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΗΣ & ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. 1ης και 2ης Υ.ΠΕ. Ζαχάρωφ 3, Αθήνα, Τ.Κ. 11521 Στοιχεία επικοινωνίας Γραμματέων των Συμβουλίων...
ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ 1ης & 2ης Υ.ΠΕ.

Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Ιατρών για Δυνατότητα Υπηρεσίας 12μηνης διάρκειας σε νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4865/2021

Εφαρμογή του Άρθρου 18 του Ν. 4999/2022 ΦΕΚ ΑΙΤΗΣΗ Ν.4999 ΦΕΚ Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Υγείας αναφορικά με την εφαρμογή...
Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Ιατρών για Δυνατότητα Υπηρεσίας 12μηνης διάρκειας σε νοσοκομεία της 1ης ΥΠΕ Αττικής Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.4865/2021

Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό Συντονιστή Δ/ντή

Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό Συντονιστή Δ/ντή.   Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» - Προκήρυξη (11) θέσεων...
Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό Συντονιστή Δ/ντή

Διεξαγωγή Β’ Κύκλου Γραπτής Δοκιμασίας, Περιόδου Ιουνίου 2023, Υποψηφίων Ειδικευομένων Νοσηλευτών_Αιτήσεις Συμμετοχής από 23/05/2023 έως 31/05/2023

Διεξαγωγή Β' Κύκλου Γραπτής Δοκιμασίας, Περιόδου Ιουνίου 2023, Υποψηφίων Ειδικευομένων Νοσηλευτών, για την Απόκτηση του Τίτλου των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων της...
Διεξαγωγή Β’ Κύκλου Γραπτής Δοκιμασίας, Περιόδου Ιουνίου 2023, Υποψηφίων Ειδικευομένων Νοσηλευτών_Αιτήσεις Συμμετοχής από 23/05/2023 έως 31/05/2023

16 Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο

Συνδιοργάνωση και Υποστήριξη από την 1η ΥΠΕ Αττικής Πληροφορίες Συνεδρίου https://enne2023.gr/
16 Πανελλήνιο Επιστημονικό & Επαγγελματικό Νοσηλευτικό Συνέδριο