1η ΥΠΕ

Εκλογές Υπηρεσιακού Συμβουλίου 1ης ΥΠΕ Αττικής

Ανάρτηση Πινάκων Εκλογέων για την Ανάδειξη Εκπροσώπων  των Μόνιμων Υπαλλήλων και των Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της  1ης...
• Εκλογές Υπηρεσιακού Συμβουλίου 1ης ΥΠΕ Αττικής

Ανάρτηση Πινάκων Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού

Επικαιροποιημένοι Πίνακες Κατάταξης (1η διαδικασία, Υποβολή Αιτήσεων Ιουνίου-Ιουλίου 2024) Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού, με βάση την υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π.οικ.29637/30-05-2024...
• Ανάρτηση Πινάκων Λοιπού, πλην ιατρών, Επικουρικού Προσωπικού

Συγκρότηση και ορισμός μελών στα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Οδοντιάτρων και Ιατρών Ε.Σ.Υ. στην έδρα της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, για θέσεις Νοσοκομείων και Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας.

Τροποποίηση (8η) της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.22724/03.05.2022 Απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρών Ε.Σ.Υ

Τροποποίηση (8η) της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.22724/03.05.2022 Απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρών...
• Τροποποίηση (8η) της υπ΄ αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.22724/03.05.2022 Απόφασης, με  θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Ιατρών  Ε.Σ.Υ

Ανακοίνωση Τελικών Αποτελεσμάτων Γραπτών & Προφορικών Εξετάσεων Ιουνίου 2024 Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων

Ανακοίνωση Τελικών Αποτελεσμάτων Γραπτών & Προφορικών Εξετάσεων Ιουνίου 2024, Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής...
• Ανακοίνωση Τελικών Αποτελεσμάτων Γραπτών & Προφορικών Εξετάσεων Ιουνίου 2024 Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων