Προκύρηξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. (Yπ’ αριθμ Γ4α/Γ.Π. οικ. 12386/28-02-2024) – Αποτελέσματα

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΘΕΣΗ (1η Υ.ΠΕ.)

Ανακοινώνεται η ανάρτηση σήμερα Παρασκευή 12/04/2024 στην Ιστοσελίδα της 1ης Υ.ΠΕ Αττικής του αυτοματοποιημένου καταλόγου των υποψηφίων με σειρά κατάταξης ανά θέση σύμφωνα με τα δηλωθέντα προσόντα και προτιμήσεις τους, για τις θέσεις ειδικευμένων Ιατρών & Οδοντιάτρων κλάδου Ε.Σ.Υ. με έδρα την 1η Υ.ΠΕ Αττικής, όπως αυτές εγκρίθηκαν:
Με την Αριθμ. Πρωτ. αρ. Γ4α/Γ.Π.12386/28.02.2024 απόφαση έγκρισης του Υπουργείου Υγείας με ΑΔΑ: 6ΑΞ6465ΦΥΟ-Θ2Χ

Κοινοποίηση του αποσταλέντος από Υπουργείο Υγείας, Αυτοματοποιημένου Πίνακα με αποτελέσματα προκήρυξης θέσεων Ιατρών και Οδοντιάτρων κλάδου ΕΣΥ, για Νοσοκομεία.

1η Υ.ΠΕ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΕΣΥ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ (12-04-2024)


 

 

 

 

 

 

Ειδικότητα

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ (αποτελέσματα)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ_ΤΕΠ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (βάση του ΦΕΚ 6701/τ.Β΄/28.11.2023 οι κάτοχοι τίτλου εξειδίκευσης προηγούνται στη σειρά κατάταξης) (αποτελέσματα)
ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 (Η ανάρτηση έχει γίνει με βάση το άρθρο 95 του ν. 4821/21 που προηγούνται οι έχοντες τίτλο εξειδίκευσης στη ΜΕΘ) (αποτελέσματα)
ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 (Η ανάρτηση έχει γίνει με βάση το άρθρο 95 του ν.4821/21 που προηγούνται οι έχοντες τίτλου εξειδίκευσης) (αποτελέσματα)
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 (αποτελέσματα)
ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 (αποτελέσματα)
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 (αποτελέσματα)
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2024 (αποτελέσματα)