Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών και οδοντιάτρων του κλάδου Ε.Σ.Υ. (Yπ’ αριθμ Γ4α/Γ.Π. οικ. 12386/28-02-2024) – ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ_ΤΕΠ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (βάση του ΦΕΚ 6701/τ.Β΄/28.11.2023 οι κάτοχοι τίτλου εξειδίκευσης προηγούνται στη σειρά κατάταξης)

Πίνακες ΜΗ ΠΑΡΑΔΕΚΤΩΝ και ΑΝΑΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ Υποψηφίων Ιατρών

Πίνακες ΝΕΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Υποψηφίων Ιατρών

Πίνακες ΤΕΛΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ και ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ Υποψηφίων Ιατρών