ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ μέσω ΚΗΜΔΗΣ – Υπηρεσίες Φύλαξης Κέντρων Υγείας

ΚΥ ΡΑΦΗΝΑΣ & ΚΕΦΟΚ ΛΕΝΟΡΜΑΝ  Ιούλιος & Αύγουστος 2024
Διαύγεια PDF 6ΜΞΙ469Η26-ΨΥΑ

ΚΥ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΥ ΣΠΑΤΩΝ και ΤΙ ΩΡΩΠΟΥ Ιούλιος & Αύγουστος 2024
Διαύγεια PDF 6ΣΗΘ469Η26-Ψ22

ΚΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ, ΚΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ, ΚΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ και ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ της 1ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Ιούλιος & Αύγουστος 2024
Διαύγεια PDF 6ΑΥ1469Η26-Ρ7Ι

ΚΥ ΚΑΛΥΒΙΩΝ Ιούλιος & Αύγουστος 2024
Διαύγεια PDF 9Σ64469Η26-75Ρ

KY ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ Ιούλιος & Αύγουστος 2024
Διαύγεια PDF 9Π8Σ469Η26-ΗΩΤ

ΚΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΚΥ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, ΚΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ & ΚΥ ΛΑΥΡΙΟΥ  Ιούλιος & Αύγουστος 2024
Διαύγεια PDF 94ΠΒ469Η26-33Η

KY ΒΥΡΩΝΑ και ΚΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ Ιούλιος & Αύγουστος 2024
Διαύγεια PDF 9ΚΑΥ469Η26-ΔΕΗ

ΚΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΥ Ν. ΚΟΣΜΟΥ & ΚΥ ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΥ Ιούλιος & Αύγουστος 2024
Διαύγεια PDF 6Γ3Π469Η26-ΞΘ7