Συγκρότηση και ορισμός μελών στα Συμβούλια Κρίσης και Επιλογής Οδοντιάτρων και Ιατρών Ε.Σ.Υ. στην έδρα της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, για θέσεις Νοσοκομείων και Γενικών Νοσοκομείων – Κέντρων Υγείας.

Διαύγεια PDF 91ΥΟ465ΦΥΟ-ΩΜ7