Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό Συντονιστή Δ/ντή

Έγκριση για προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό Συντονιστή Δ/ντή.

Διαύγεια PDF ΨΝΟΛ465ΦΥΟ-0Ε0