ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Πίνακες Αρχικής Μοριοδότησης Υποψηφιοτήτων ανά ειδικότητα και ανά θέση ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ 1ης και 2ης Υ.Π.Ε

Εγκύκλιοι Υπουργείου Υγείας:

* Γ4α/Γ.Ποικ.13273/2018   Διαύγεια PDF ΩΑΚΓ465ΦΥΟ-Κ5Κ
* Γ4α/Γ.Π.ΟΙΚ.4044/17.01.2018   Διαύγεια PDF 6ΔΔΙ465ΦΥΟ-Ν7Ο
* Γ4/Γ.Π.οικ.45131/12.06.2018   Διαύγεια PDF ΩΚΑΙ465ΦΥΟ-ΧΩ6
* Γ4α/Γ.Π.οικ.48031/21.06.2018   Διαύγεια PDF 6Δ6Ψ465ΦΥΟ-ΔΓ1

Εντός μιας εβδομάδας της ανάρτησης του πίνακα ΕΠΙ ΤΟΥ Αρχικού Πίνακα Μοριοδότησης, οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν εγγράφως τις ενστάσεις τους μέσω Ηλεκτρονικής αποστολής email στη διεύθυνση prosliat12ype@1dype.gov.gr, είτε αυτοπροσώπως, είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς (ΚΟΥΡΙΕΡ), είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στην Γραμματεία Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 1ης & 2ης Υ.Π.Ε στην παρακάτω Διεύθυνση:

Ζαχάρωφ 3, Αθήνα, Τ.Κ. 11521.

Η κατάθεση της έγγραφης ένστασης, για το ορισμένο χρονικό διάστημα της μιας εβδομάδας, αποδεικνύεται από την φέρουσα σήμανση του ταχυδρομείου, της συστημένης επιστολής και τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης.

Η ένσταση απευθύνεται στην Γραμματεία Συμβουλίων Κρίσης και Επιλογής Ιατρών ΕΣΥ 1ης & 2ης Υ.Π.Ε. με την αναφερόμενη ένδειξη:

«ΕΝΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ……»


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ Ε ΚΥΚΛΟΣ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.02.2023 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 01.03.2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ε ΚΥΚΛΟΥ 2018 ΓΙΑ ΤΑ Κ.Υ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, Κ.Υ. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 2, Κ.Υ. ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, Κ.Υ. ΓΑΛΑΤΑ, Κ.Υ. ΤΗΝΟΥ, Κ.Υ. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, ΚΔΕ (Δελληγιώργη), Κ.Υ. ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ, Κ.Υ. ΠΑΤΗΣΙΩΝ, Κ.Υ. ΝΙΚΑΙΑΣ, Κ.Υ. ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Κ.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.12.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 06.01.2023

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ Ε΄ ΚΥΚΛΟΥ 2018_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.11.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.11.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΦΥ Ε΄ ΚΥΚΛΟΥ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.11.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 23.11.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤ ΚΥΚΛΟΥ 2019 για το Κ.Υ Γ.Ν ΚΩΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και Γ.Ν Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.09.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 28.09.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤ ΚΥΚΛΟΥ 2019 για το Κ.Υ Γ.Ν ΚΩΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και Γ.Ν Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.09.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 28.09.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Ε’ ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ Π.Φ.Υ.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.07.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 25.07.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ε΄ ΚΥΚΛΟΥ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.07.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 20.07.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤ ΚΥΚΛΟΥ 2019
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.06.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 30.06.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ­Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.05.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 07.06.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ 2019
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.05.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.06.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Δ’ ΚΥΚΛΟΣ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 26.05.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.06.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΠΡΩΪΟ ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.04.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 25.04.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 1697/2021 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.03.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.03.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ε’ ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ Π.Φ.Υ.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 18.02.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 25.02.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ’ ΚΥΚΛΟΥ για τα 1) Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ)» Γ.Ν.Δ.Α.», 2) Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (Οργανική Μονάδα της Εδρας «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»), 3) ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ  ΠΡΩΪΟ, 4) Γ.Ν. Α.-Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ, 5) ΝΙΜΙΤΣ ΚΑΙ 6) Γ.Ν.ΠΕΙΡΑΙΑ «ΤΖΑΝΕΙΟ»
Ημερομηνία Ανάρτησης: 14.01.2022 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 21.01.2022

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Δ’ ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.12.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 31.12.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ Ε’ ΚΥΚΛΟΣ ΓΙΑ Π.Φ.Υ.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 08.11.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 15.11.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤ ΚΥΚΛΟΥ για το Γ.Ν.- Κ.Υ. ΛΗΜΝΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.10.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.10.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ ΚΥΚΛΟΥ για το Γ.Ν.Α.-ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ και Ε.Α.Ν. ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΞΑ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.10.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.10.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Γ ΚΥΚΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν. ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – Γ.Ν.Δ.Α. «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.10.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.10.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ Β ΚΥΚΛΟΥ (για το ΓΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ)
Ημερομηνία Ανάρτησης: 21.10.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 27.10.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤ ΚΥΚΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.07.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 29.07.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤ ΚΥΚΛΟΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.07.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 29.07.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.07.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 16.07.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.07.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 14.07.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Δ΄ ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 30.06.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 07.07.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ ΣΤ’ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.06.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 14.06.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ Δ’ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.06.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 14.06.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ_Γ’ ΚΥΚΛΟΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.04.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 05.05.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ_Γ’ ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.04.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 05.05.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ_ΣΤ’ ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.04.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 20.04.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ_ΣΤ’ ΕΓΚΡΙΣΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.03.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.03.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.03.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.03.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ_Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.03.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.03.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)_Δ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 03.03.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 10.03.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ_Δ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2018_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (Ως προς την καταληκτική ημερομηνία  υποβολής ενστάσεων)
Ημερομηνία: 01.03.2021 Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.02.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 04.03.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ_Δ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.02.2021 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.03.2021

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_Δ’ ΚΥΚΛΟΣ 2018
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.11.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 20.11.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ_Δ’ ΚΥΚΛΟΣ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.11.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 11.11.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΦΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.10.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 03.11.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΩΤΟΡΥΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ_Δ’ ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 27.10.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 03.11.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΦΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 23.10.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 30.10.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 29.09.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 06.10.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.09.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 05.10.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ_Α΄ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.09.2020   Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.10.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ_Β΄ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.09.2020   Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.10.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ_Δ΄ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.09.2020   Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.10.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ_ΣΤ΄ΚΥΚΛΟΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.09.2020   Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.10.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 25.09.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 02.10.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.09.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 14.09.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 07.09.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 14.09.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 16.07.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 23.07.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.07.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.07.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_Π.Φ.Υ_ 2η ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 31.08.2020 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 07.09.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_Π.Φ.Υ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 10.07.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 17.07.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ_Π.Φ.Υ.
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.07.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 16.07.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΦΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.07.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 09.07.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ_ΠΦΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 24.06.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 01.07.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ  ΠΦΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 13.07.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 20.07.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΦΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 22.06.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 29.06.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ_ΠΦΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 17.06.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 24.06.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 09.06.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 16.06.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ_ΠΦΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.06.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 11.06.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΠΦΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 02.06.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 09.06.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 01.06.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 08.06.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ_ΠΦΥ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 19.03.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 26.03.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 04.03.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 11.03.2020

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ
Ημερομηνία Ανάρτησης: 28.02.2020    Προθεσμία υποβολής ένστασης έως: 06.03.2020


ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (2019)
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (2018)