Διεξαγωγή Γραπτών Εξετάσεων Περιόδου Ιουνίου 2024, Υποψηφίων Ειδικευομένων Νοσηλευτών για την Απόκτηση Τίτλου Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων – Αιτήσεις Συμμετοχής από 20/05/2024 έως 31/05/2024

Ανακοίνωση – Διεξαγωγή Γραπτών Εξετάσεων, Περιόδου Ιουνίου 2024, Υποψηφίων Ειδικευομένων Νοσηλευτών, για την Απόκτηση του Τίτλου των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», της «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας», της «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», της «Ογκολογικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Παίδων» και της «Χειρουργικής Νοσηλευτικής» Αιτήσεις Συμμετοχής από 20/05/2024 έως 31/05/2024.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η 1η Υ.ΠΕ. Αττικής ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής κατάθεσης Αιτήσεων για την συμμετοχή στη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών για την απόκτηση του τίτλου των νοσηλευτικών ειδικοτήτων της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», της «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας», της «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», της «Ογκολογικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Παίδων» και της «Χειρουργικής Νοσηλευτικής», για την περίοδο Ιουνίου 2024.

Οι ημερομηνίες διενέργειας των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση του τίτλου των νοσηλευτικών ειδικοτήτων ορίζονται ως ακολούθως:

 1. Η 4η Ιουνίου 2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 έως 13:00, για τις νοσηλευτικές ειδικότητες της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής», «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας», «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων» και της «Χειρουργικής Νοσηλευτικής».
 2. Η 5η Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 έως 13:00, για τις νοσηλευτικές ειδικότητες της «Ογκολογικής Νοσηλευτικής» και της «Νοσηλευτικής Παίδων».

Ο χρόνος εξέτασης είναι μία (1) ώρα.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν δια ζώσης στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια με την ευθύνη και την εποπτεία της διαδικασίας να έχουν οι συντονιστές εκπαίδευσης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

Ο τόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής για τις ως άνω ειδικότητες, ορίζεται το Μεγάλο Αμφιθέατρο του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. (ταχ. δ/νση: Παπαδιαμαντοπούλου 123, Τ.Κ. 115 27, Γουδί, Αθήνα).

Για τη συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις, στις 4 & 5 Ιουνίου 2024, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές μετά την ολοκλήρωση της κλινικής τους εκπαίδευσης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην 1η Υ.ΠΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 20 Μαΐου 2024 ημέρα Δευτέρα έως και την 31η Μαΐου 2024 ημέρα Παρασκευή, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά (email), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: examnoseidik@1dype.gov.gr

Αιτήσεις ανυπόγραφες/εκπρόθεσμες, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων ή για περαιτέρω πληροφόρηση μπορούν να απευθύνονται ως κάτωθι:

 1. Γαρυφαλιά Βαλαούρα, τηλ: 213 2010 465
 2. Φωτεινή Πετρέλλη, τηλ: 213 2010 522

 


 

 • Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων, περιόδου Ιουνίου 2024, υποψηφίων ειδικευόμενων νοσηλευτών, για την απόκτηση του τίτλου νοσηλευτικών ειδικοτήτων της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας», της «Ανακουφιστικής και Υποστηρικτικής Νοσηλευτικής Φροντίδας», της «Γεροντολογικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Καρδιαγγειακών Παθήσεων», της «Ογκολογικής Νοσηλευτικής», της «Παθολογικής Νοσηλευτικής», της «Νοσηλευτικής Παίδων» και της «Χειρουργικής Νοσηλευτικής» . (Εδώ)
 • Σύσταση και έργο «Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών», ανά νοσηλευτική ειδικότητα και τριμελών «Επιτροπών Διενέργειας Εξετάσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών», ανά νοσηλευτική ειδικότητα και ανά Υ.ΠΕ. – ΦΕΚ 857/Β/25-02-2022. (Εδώ).
 • Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών, ανά νοσηλευτική ειδικότητα, με έδρα το Υπουργείο Υγείας. (Τροποποίηση 2η της υπ’ αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.29665/25-05-2022 Απόφασης). – Α1β/Γ.Π.οικ.66323/13-12-2023 Απόφαση. (Εδώ).
 • Συγκρότηση και ορισμός μελών στις Επιτροπές Διενέργειας Εξετάσεων, ανά νοσηλευτική ειδικότητα, στην έδρα της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής (Τροποποίηση 2η της υπ’ αριθ. πρωτ. Α1β/Γ.Π.οικ.33508/07-06-2022 Απόφασης). – Α1β/Γ.Π.οικ.68043/20-12-2023 Απόφαση. (Εδώ).
 • Ορισμός Γραμματέων στις Επιτροπές Διενέργειας Εξετάσεων, ανά Νοσηλευτική Ειδικότητα, στην έδρα της 1ης Υγειονομικής Περιφερείας Αττικής. (Εδώ).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ/ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ– Ιούνιος 2024 (Εδώ).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ – Ιούνιος 2024 (Εδώ).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ – Ιούνιος 2024 (Εδώ).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση – ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΗ/ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ – Ιούνιος 2024 (Εδώ).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ – Ιούνιος 2024 (Εδώ).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση – ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ – Ιούνιος 2024 (Εδώ).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση – ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ – Ιούνιος 2024 (Εδώ).
 • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ – Ιούνιος 2024 (Εδώ).