ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – για Δικηγόρους/ Δικηγορικές εταιρείες με εξειδίκευση στις Δημόσιες Συμβάσεις.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Δικηγόρους/ Δικηγορικές εταιρείες με εξειδίκευση στις Δημόσιες Συμβάσεις.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 20.05.2024 έως 31.05.2024

Διαύγεια PDF 6ΚΝΤ469Η26-ΡΒ3