Διεξαγωγή Εξετάσεων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων ΕΕΝ & ΔΥΚΝ 09/01/2023

Ανακοίνωση – Διεξαγωγή Γραπτών Εξετάσεων Περιόδου Ιανουαρίου 2023, Υποψηφίων Ειδικευομένων Νοσηλευτών προς Λήψη των Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων: α) της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και της β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής»Αιτήσεις Συμμετοχής από 07/12/2022 έως 16/12/2022

 

1dype

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Η 1η Υ.ΠΕ. Αττικής ανακοινώνει την έναρξη της υποβολής κατάθεσης Αιτήσεων για την συμμετοχή στη διεξαγωγή γραπτών εξετάσεων υποψηφίων ειδικευομένων νοσηλευτών προς λήψη των νοσηλευτικών ειδικοτήτων: α) της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και της β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», για το έτος 2023.

Ως ημερομηνία διενέργειας των γραπτών εξετάσεων για την απόκτηση του τίτλου των νοσηλευτικών ειδικοτήτων ορίζεται η 9η Ιανουαρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 έως 13:00. Ο χρόνος εξέτασης είναι μία (1) ώρα.

Οι γραπτές εξετάσεις θα διεξαχθούν δια ζώσης στην 1η Υγειονομική Περιφέρεια με την ευθύνη και την εποπτεία της διαδικασίας να έχουν οι συντονιστές εκπαίδευσης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής.

Ο τόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής για τις ειδικότητες: α) της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και της β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής», ορίζεται το Τμήμα Νοσηλευτικής του ΕΚΠΑ. (ταχ. δ/νση: Παπαδιαμαντοπούλου 123, Τ.Κ. 115 27, Γουδί, Αθήνα).

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις, στις 9 Ιανουαρίου 2023, οι ειδικευόμενοι νοσηλευτές μετά την ολοκλήρωση της κλινικής τους εκπαίδευσης, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση στην 1η Υ.ΠΕ. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 7 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Τετάρτη έως και τις 16 Δεκεμβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά (email), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: examnoseidik@1dype.gov.gr

Αιτήσεις ανυπόγραφες/εκπρόθεσμες, δεν θα ληφθούν υπόψη.

Για την εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων ή για περαιτέρω πληροφόρηση μπορούν να απευθύνονται ως κάτωθι:

    1. Γαρυφαλιά Βαλαούρα, τηλ: 213 2010 465
    2. Φωτεινή Πετρέλλη, τηλ: 213 2010 522

 

  • Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων, περιόδου Ιανουαρίου 2023, υποψηφίων ειδικευόμενων νοσηλευτών, για την απόκτηση του τίτλου νοσηλευτικών ειδικοτήτων: α) της «Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής» και της β) «Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής». (Εδώ)

 

  • Σύσταση και έργο «Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών», ανά νοσηλευτική ειδικότητα και τριμελών «Επιτροπών Διενέργειας Εξετάσεων Ειδικευομένων Νοσηλευτών», ανά νοσηλευτική ειδικότητα και ανά Υ.ΠΕ. – ΦΕΚ 857/Β/25-02-2022. (Εδώ)

 

  • Συγκρότηση και ορισμός μελών στις Επιτροπές Διενέργειας Εξετάσεων, ανά νοσηλευτική ειδικότητα, στη έδρα της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής. – Α1β/Γ.Π.οικ.33508/07-06-2022 Απόφαση. (Εδώ)

 

  • Ορισμός Γραμματέων στις Επιτροπές Διενέργειας Εξετάσεων, ανά Νοσηλευτική Ειδικότητα, στην έδρα της 1ης Υγειονομικής Περιφερείας Αττικής. (Εδώ)

 

  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση – ΔΥΚΝ (Εδώ)

 

  • Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση – ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ/ΕΝΤΑΤΙΚΗ (Εδώ)