Υποχρεωτικότητα Εμβολιασμού και Διαγνωστικού Ελέγχου Νόσησης Covid-19 – Επιτροπές Αξιολόγησης Απαλλαγής

1. Συνοπτικές Οδηγίες και Βήματα Παρακολούθησης Υποχρεωτικότητας Εμβολιασμού, Διαγνωστικού Ελέγχου Νόσησης Covid-19 και Επιτροπές Αξιολόγησης Απαλλαγής.

2. Επιτροπές Αξιολόγησης Απαλλαγής

α) Υπαλλήλων Δημοσίων Νοσοκομείων  και Ιδιωτικών Κλινικών.
Γραμματέας Επιτροπής: κα Πετράκη Μαρία
Τηλέφωνο: 213-2010-550
E-mail: mpetraki@1dype.gov.gr

β) * Υπαλλήλων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ανδρικοπούλου Αργυρή
Τηλέφωνο: 213-2010-422
E-mail: aandrikopoulou@1dype.gov.gr
** Εργαζομένων Ιδιωτικού Τομέα
Γραμματέας Επιτροπής: κα Ανδρικοπούλου Αργυρή
Τηλέφωνο: 213-2010-422
E-mail: aandrikopoulou@1dype.gov.gr

γ) Υπαλλήλων Δημοσίου και Ενστόλων.
Γραμματέας Επιτροπής: κα Γοργόλη Σοφία
Τηλέφωνο: 213-2010-489
E-mail: sgorgoli@1dype.gov.gr

δ) Φυσικών Προσώπων άνω των 60 ετών.
Γραμματέας Επιτροπής: κα Γοργόλη Σοφία
Τηλέφωνο: 213-2010-489
E-mail: sgorgoli@1dype.gov.gr