Εμβολιασμός με Pfizer Παιδιατρικό από Ιδιώτες Ιατρούς, Πληροφορίες για Ιατρούς