Ενημερωμένα εγχειρίδια που αφορούν τις Διαδικασίες Αποθήκευσης και Διαχείρισης Εμβολίων για εμβολιασμούς :

Υπενθυμίζουμε ότι ύστερα από ενημέρωση της παραγωγού εταιρείας , παρατείνεται ο χρόνος ζωής των φιαλιδίων Pfizer και Moderna, όσο αυτά βρίσκονται στην κατάψυξη, κατά 3 μήνες και 2 μήνες αντίστοιχα. Επομένως, δε θα ισχύει η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται επάνω στα φιαλίδια, αλλά θα ισχύει η ημερομηνία που αναγράφεται στο QR CODE (VALID UNTIL).

Αγνοήστε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται επάνω στο φιαλίδιο, τα εμβόλια χρησιμοποιούνται μέχρι την ημερομηνία  VALID UNTIL που αναγράφεται στο QR CODE.