Νέα Αποφάση Παράτασης Ειδικευομένων Νοσηλευτών εως 30.06.2022 (8 Νοσηλευτικές Ειδικότητες)

Νέα Αποφάση Παράτασης Ειδικευομένων Νοσηλευτών εως 30.06.2022 (8 Νοσηλευτικές Ειδικότητες).
Διαύγεια PDF ΨΗΙΩ469Η26-ΗΜΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΟΧ
ΑΙΤΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΟΧ