ΤΙ Αλίμου – Εργαστηριακές-Απεικονιστικές Εξετάσεις

Εργαστηριακές Εξετάσεις
Αιματολογικές
Ανοσολογικές
Βιοχημικές
Μικροβιολογικές