ΚΥ Πλατείας Αττικής – Άλλες Υπηρεσίες

Ελεγκτής (210-8320-215)
Εμβολιασμός Ενηλίκων
Ενεσοθεραπεία
Ηλεκτροκαρδιογραφήματα
Test Mantoux