Ανάρτηση Πινάκων Εκλογέων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

Ανάρτηση Πινάκων Εκλογέων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ