ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. (ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ).

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. (ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ, ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΩΝ).