ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Για την μεταφορά οδοντιατρικού εξοπλισμού καθώς και την επισκευή και διαμόρφωση του οδοντιατρικού χώρου στο Κέντρο Υγείας Πατησίων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος – Συλλογή Προσφορών μέσω «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» για την μεταφορά οδοντιατρικού εξοπλισμού καθώς και την επισκευή και διαμόρφωση του οδοντιατρικού χώρου στο Κέντρο Υγείας Πατησίων (Χαλκίδος 15-17)

Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 16.129,00 + 3.871,00 (ΦΠΑ) = 20.000,00 €.

 

Διαύγεια PDF ΩΩ6Θ469Η26-8ΣΩ