Δελτίο Τύπου για τον Εκσυγχρονισμό του ακτινολογικού εξοπλισμού της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ_Εκσυγχρονισμός του ακτινολογικού εξοπλισμού