Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών μελών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών τους στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο στην έδρα της 1ης ΥΠΕ Αττικής

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ Υ.Σ. ΤΗΣ 1ΗΣ ΥΠΕ


ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ