Έναρξη Προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής

Έναρξη Προγραμμάτων Νοσηλευτικών Ειδικοτήτων εκπαιδευτικού έτους 2018-2019 της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής