ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – Ποιοτικός έλεγχος διαπίστευσης εξετάσεων ΚΒΕΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΣΥΛΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» Ποιοτικός έλεγχος εξετάσεων στο πλαίσιο της ανάπτυξης και εφαρμογής συστήματος ποιότητας σύμφωνα με το Πρότυπο ISO 15189:2012 με σκοπό τη διαπίστευση των εξετάσεων του Κεντρικού Βιοεργαστηρίου Αθήνας (ΚΒΕΑ)

Διαύγεια PDF 7577469Η26-4Γ1