Διακήρυξη Πληροφοριακού Συστήματος SAP

Διακ. 26/2017

Διακήρυξη Υποστήριξη και Συντήρηση ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ SAP

Διαύγεια PDF 71ΟΦ469Η26-7ΑΡ