Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα της κλήρωσης προς επιλογή πτυχιούχων ιατρών για ένταξη στο πιλοτικό πρόγραμμα Προκαταρκτικής άσκησης στο Γ.Ν.Α. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

Ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα της κλήρωσης προς επιλογή πτυχιούχων ιατρών για ένταξη στο πιλοτικό πρόγραμμα Προκαταρκτικής άσκησης στο Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ