Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» – Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ