Γνωστοποίηση Πρόσκλησης σε Δημόσια Κλήρωση για την Επιλογή Υποψηφίων για Ένταξη στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Προκαταρκτικής Κλινικής Άσκησης

Γνωστοποίηση Πρόσκλησης σε Δημόσια Κλήρωση για την Επιλογή Υποψηφίων για Ένταξη στο Πιλοτικό Πρόγραμμα Προκαταρκτικής Κλινικής Άσκησης έξη (6) Μηνών στο νοσοκομείο ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» αρμοδιότητας της 1η Υ.πε Αττικής (κατ’ εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4999/2022).

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗ