ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – για Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου στην Ενιαία Νομική Υπηρεσία της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:
Για Άσκηση Υποψήφιου Δικηγόρου στην Ενιαία Νομική Υπηρεσία της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής (Αρ. Θέσεων 1).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ: 01.04.2024 έως 10.04.2024

Διαύγεια PDF 99ΡΔ469Η26-ΞΓ0