Γ.Ν.Ν.Θ.Α. “Η ΣΩΤΗΡΙΑ” – Αποτελέσματα Συνεντεύξεων ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ