Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Προσωρινή μετατροπή των Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Π. του Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός – Πολυκλινική».

Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Προσωρινή μετατροπή των Τ.Ε.Ι. σε Τ.Ε.Π. του Γ.Ν.Α. Ευαγγελισμός – Πολυκλινική».

Διακήρυξη