Δελτίo Τύπου για την έναρξη λειτουργίας 3ης Τ.ΟΜ.Υ στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ

Δελτίο Τύπου για την έναρξη λειτουργίας 3ης Τ.ΟΜ.Υ στο Δήμο ΑΘΗΝΑΣ

Δελτίο Τύπου 3η ΤΟΜΥ ΑΘΗΝΑΣ