Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Υποψηφίων για την Εκλογή Εκπροσώπων των Υπαλλήλων (Μονίμων και ΙΔΑΧ) στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 1ης Υ.ΠΕ Αττικής Θητεία 2023-2024

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Υποψηφίων για την Εκλογή Εκπροσώπων των Υπαλλήλων (Μονίμων και ΙΔΑΧ) στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 1ης Υ.ΠΕ Αττικής Θητεία 2023-2024