Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη των Αιρετών Μελών (Μονίμων και ΙΔΑΧ) στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο 1ης Υ.ΠΕ Αττικής Θητεία 2023-2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΥΣ 2022 ΜΕΛΩΝ ( ΜΟΝΙΜΩΝ  ΚΑΙ  ΙΔΑΧ) ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 1ης Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΘΗΤΕΙΑ 2023-2024