Ορισμός Υπευθύνων Ενεργειακών Υποδομών / Εγκαταστάσεων και Διοικητικα Υπευθύνων για την εφαρμογή των Μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης από Φορείς Δημοσίου Τομέα.

1. Eγκύκλιος για τον ορισμό Υπεύθυνων Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπεύθυνων για την εφαρμογή των Μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα.

2.  Ορισμός Υπεύθυνων Ενεργειακών Υποδομών/ Εγκαταστάσεων και Διοικητικά Υπεύθυνων για την εφαρμογή των Μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται από φορείς του Δημόσιου Τομέα.

3. Ηλεκτρονικός Σύνδεσμος Πλατφόρμας Εγγραφής εδω