Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των μόνιμων υπαλλήλων και των υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Υποψηφιοτήτων για την ανάδειξη εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της 1ης ΥΠΕ Αττικής