Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών μελών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών τους στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο στην έδρα της 1ης ΥΠΕ Αττικής

Εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών μελών και των αντίστοιχων αναπληρωματικών τους στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο στην έδρα της 1ης ΥΠΕ Αττικής