Ανάρτηση πινάκων υποψηφίων για την εκλογή εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Διοίκησης της 1ης Υ.ΠΕ. Αττικής

Ανάρτηση πινάκων υποψηφίων για την εκλογή εκπροσώπων των υπαλλήλων στο Πρωτοβάθμιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο της Διοίκησης της 1ηςΥ.ΠΕ. Αττικής

ΜΟΝΙΜΟΙ 2020

ΙΔΑΧ 2020