Πίνακες ΝΕΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ και ΕΠΑΝΑΚΑΤΑΤΑΞΗΣ υποψηφίων Ιατρών

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 –  2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.42 Γ.Ν.A. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»).

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 –  1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.5 Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ-ΠΑΤΗΣΙΩΝ»)

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 –  2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.17 Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»)

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 _ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (για τον κωδικό θέσης 1.39  /Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» λόγω της Α158/2023 απόφασης του διοικητικού εφετείου Αθηνών) 

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (για την κάλυψη μιας (1) κενής θέσης στο ΓΟΝΚ «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»)

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020  2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.76  Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «H ΣΩΤΗΡΙΑ»)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Η΄ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η΄ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020) 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (για την κάλυψη μιας (1) κενής θέσης στο Γ.Ν. ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021  

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020   1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.17 Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.76  Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 2Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ 1.3  Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ  Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021  

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ  Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ, (Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021) – 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 1.52

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  της Γ’ έγκρισης του 2021 της 1ης Υ.ΠΕ (2η Επαναληπτική Διαδικασία για μία (1) θέση λόγω εξάντλησης επιτυχόντων στον κωδικό θέσης 1.12«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»)

 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 5Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 _1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ 1.3  Γ.Ν. Ν. Ιωνίας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ»   και τον κωδικό  1.43 Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.)

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020  1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 1.82 / Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 –  2Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.44 Γ.Ν.Α. «ΛΑΪΚΟ»)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.29 Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»)

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 (σε σύνολο δύο (2) θέσεων για τους κωδικούς θέσεων 1.60 Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ») και 1.81 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»)

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Δ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2022

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2022

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2022

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 (4η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για σύνολο 2 θέσεις λόγω εξάντλησης επιτυχόντων ως προσ τον κωδ.: 1.14 «Γ.Ν.Α. «Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 (1η Επαναληπτική Διαδικασία για σύνολο εννέα θέσεων λόγω εξάντλησης επιτυχόντων για τους κωδικούς θέσεων 1.12«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Γ.Ν.Α. «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», 1.25 Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ», 1.37  Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., 1.47  Γ.Ν.Α «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» (Οργανική Μονάδα έδρας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ), 1.67 Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» και  1.59 Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» Ν.Π.Δ.Δ. (Αποκεντρωμένη Οργανική  Μονάδα  Αμαλία Φλέμινγκ)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ (Τ.Ε.Π. ΠΑΙΔΩΝ) Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 (2η Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης επιτυχόντων για τον κωδικό θέσης 1.96/Γ.Ν.Π.Α. «ΠΑΝ. ΚΑΙ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ»)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 – 3η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2022

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 – 4η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 – 1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ. 1.10 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 – 2Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ. 1.24 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ», ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»)

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 _2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 1.70  / (Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» (Οργανική Μονάδα  έδρας «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»)  

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδικό θέσης 1.23 Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδικό θέσης 1.80 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»)

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020-  1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.42 Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»).

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για σύνολο 1 θέσης λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον ΚΩΔ.: 1.62 «Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ «ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ»))

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 _2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 1.65  / (Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ» (Οργανική Μονάδα  έδρας «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»)

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ -Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 -2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 – 1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ  1.70 / ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ)

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ  Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ  1.31 / Γ.Ν.Α. ΚΑΤ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Α’  ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021-  1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.55 Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» (Οργανική Μονάδα Έδρας ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Γ’  ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γ’  ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Γ’  ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Α’  ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 (επαναληπτική διαδικασία για το Γ.Ν. Νέας Ιωνίας- «Κωνσταντοπούλειο»-Πατησίων)

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 -1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ- ΟΡΘΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ 27/05/2022 ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020_2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Δ.Ν.Α «ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ»

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 202_1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΠΑΙΔΩΝ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  A’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_2Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για τον κωδικό θέσης 1.27/Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και 1Η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για τον κωδικό θέσης 1.65 / ΓΝΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  της Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 – 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (για σύνολο 3 θέσεων λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς  τους κωδ.: 1.24  Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ», 1.41 Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. , 1.1  Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» – ΠΑΤΗΣΙΩΝ)

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 -1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 _1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.17 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»)

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020-  1η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τους κωδ.: 1.101 Γ.Ν.Π.Α. «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ», 1.141 Γ.Ο.Ν.Κ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ», 1.158 Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ-ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ., 1.181 Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.)

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ -Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 -3η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 _2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.36  Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ»)

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ  Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 (ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για σύνολο 7 θέσεων ΛΟΓΩ ΕΞΑΝΤΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΩΔ.: 1.11 Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») , 1.24  Γ.Ν.Α. «ΕΛΠΙΣ», 1.41 Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ. , 1.1  Γ.Ν. ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ» – ΠΑΤΗΣΙΩΝ, 1.104  Ν.Ι.Μ.Τ.Σ και 1.64 Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ – ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ»)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ  ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ _2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ λόγω Εξάντλησης των Επιτυχόντων (ως προς τον κωδ.: 1.33  Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ) – Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΦΥΣΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Η ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (για τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας) Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ -ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ -Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021- 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2021  2ης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (για το ΝΙΜΤΣ)

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ 1.56/Ν.Θ.Α. «ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ»)

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Ά ΕΓΚΡΙΣΗ 2020_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020_ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ( λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ.: 1.156 Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ.)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 – ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ: 1.33  Γ.Ν.Α. «ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ – ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ» Ε.Ε.Σ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020_ΝΕΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων ως προς τον κωδ: 1.30 Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»)

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (για τα Νοσοκομεία Γ.Α.Ο.Ν.Α. «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ», Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Γ.Ν.Ν.Θ.Α. « Η ΣΩΤΗΡΙΑ»)

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΜΕΝΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ (Βάσει του άρθρου 67 του Ν.4764/2020)

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΥΡΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΥΡΙΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ  Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ (Τ.Ε.Π. ΠΑΙΔΩΝ) Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης επιτυχόντων για τον κωδικό θέσης 1.88/Γ.Ν.Π.Α. «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ – ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 (Επαναλητπική διαδικασία για το Γ.Ν.Α. «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» – ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ Οργανική Μονάδα της Εδρας «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ»)

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 – Επαναληπτική διαδικασία για το Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 (επαναληπτική διαδικασία για το Γ.Ν.Α. Κοργιαλένειο-Μπενάκειο και για το Γ.Ν.Α Σισμανόγλειο)

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ για θέσεις  της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Η΄ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η΄ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ , Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 στο πλαίσιο της Επαναληπτικής διαδικασίας για την κάλυψη μιας (1) κενής θέσης στο Νοσοκομείο: Γ.Ν.Α «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Η΄ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η΄ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ, Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ  Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

Τ.Ε.Π. ΕΝΗΛΙΚΩΝ, Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021, (Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης επιτυχόντων για τους κωδικούς θέσης 1.58/Γ.Ν.Α. «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Ν.Π.Δ.Δ.-Οργανική Μονάδα «Ο Ευαγγελισμός» και 1.81/Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»).

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ- Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 (1η επαναληπτική διαδικασία λόγω μη αποδοχής θέσεων από υποψηφίους Ιατρούς)

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

 ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Η’ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ (Τ.Ε.Π. ΠΑΙΔΩΝ) Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ  Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021_ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (λόγω εξάντλησης  υποψηφίων των κωδικών των θέσεων 1.27 / Γ.Ν.Α. ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ  και 1.76 / Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «Η ΣΩΤΗΡΙΑ»)

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 (2η επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων των κωδικών θέσεων 1.80/Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ»)

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (επαναληπτική διαδικασία του Γ.Ν.Α. Σισμανόγλειο)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ,Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΥΟ (2) ΚΕΝΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ: Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΚΑΙ Γ.Ν.Α. «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ- ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ)»

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α’  ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 (Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων των κωδικών θέσεων 1.164/Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ», 1.80/Γ.Ν.Ν.Θ.Α. «ΣΩΤΗΡΙΑ» και 1.140/Γ.Ο.Ν.Κ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»)

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ  Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 1.23 Γ.Ν.Α «Η ΕΛΠΙΣ» (Λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων)

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ- ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΄Η ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ (με εκπαίδευση στον Σακχαρώδη Διαβήτη) Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΓΕΝΙΚΗ/ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ (Τ.Ε.Π. ΕΝΗΛΙΚΩΝ) Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020 (Επαναληπτική διαδικασία για το Γ.Ν.Α. «Η ΕΛΠΙΣ»)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ  Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020  ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ, για το Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»,  (λόγω  εξάντλησης των υποψηφίων)

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020  (Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων για τον κωδικό θέσης 1.27) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ’ ΕΚΡΙΣΗ 2020

ΠΛΑΣΤΙΚΗ, ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α’ ΕΚΡΙΣΗ 2020

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020  (Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων για τον κωδικό θέσης 1.27)

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων για των κωδικών θέσεων 1.34 και 1.39)

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4764/2020 ΦΕΚ:256/23-12-2020 τεύχος Α΄

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ – ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 4745/2020 ΦΕΚ:1510/14-4-2021

ΜΕΘ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α’  ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ- ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ  Ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4764/2020 ΦΕΚ 256/23-12-2020

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΑ Α΄ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ A’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2020

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το ΑΓΛΑΪΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ -Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ -ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το Γ.Ν «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» Οργανική Μονάδα ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων)

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ -Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ -ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ για το Γ.Ν.Α «ΛΑΪΚΟ» (λόγω εξάντλησης των υποψηφίων)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ Ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ 2021

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ (με εμπειρία στη διαχείριση  Νευροενδοκρινικών Όγκων)

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ- ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΑΒΗΤΗ-ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ (επανάληψη διαδικασίας για το Έλενα Βενιζέλου-ΝΙΜΤΣ)

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Η’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ (με εμπειρία στην Παιδιατρική Αιματολογία-Ογκολογία) Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (3η επαναληπτική διαδικασία λόγω μη αποδοχής θέσεων από υποψηφίους ιατρούς)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ (Συνέχιση  διαδικασίας λόγω εξάντλησης υποψηφίων )

ΠΝΕΥΜΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ (Επαναληπτική διαδικασία  λόγω μη αποδοχής υποψηφίων)

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Γ’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Β’ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τον κωδικό θέσης 1.147)

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (2η επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης υποψηφίων)

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ _Α’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ή ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (για το τμήμα Ανοσολογίας-Ιστοσυμβατότητας) Ά ΕΓΚΡΙΣΗ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (Επαναληπτική διαδικασία λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων)

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ Γ΄ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (Λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων στον κωδικό θέσης 1.3 και 1.51)

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α΄ΕΓΚΡΙΣΗ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ & ΕΦΗΒΟΥ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Γ’ ΕΓΚΡΙΣΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (Λόγω ΑΝΑΠΟΜΠΗΣ)

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΘΕΣΗΣ 1.43 ΚΑΙ 1.48

ΜΕΘ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗ

ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ & ΓΝΑΘΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (Κωδικός Θέσης: 1.53, 1.170 λόγω εξάντλησης των επιτυχόντων Υποψηφίων)

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (για τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας)

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ – 2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ
(με εξειδίκευση στην λοιμωξιολογία)

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ – ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑ  (για τη Μ.Ε.Θ.)

ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑ