ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 25/ 2018 Εξαμηνιαία συντήρηση μετά υλικών οδοντιατρικού εξοπλισμού & πενήντα (50) οδοντιατρικών εδρών σε είκοσι (20) Κέντα Υγείας αρμοδιότητας της 1ης Υ.Π.Ε Αττικής.

Εξαμηνιαία συντήρηση μετά υλικών οδοντιατρικού εξοπλισμού & πενήντα (50) οδοντιατρικών εδρών σε είκοσι (20) Κέντα Υγείας αρμοδιότητας της 1ης Υ.Π.Ε Αττικής.

Διαύγεια PDF ΩΝ8Η469Η26-ΤΙ7