Διαδικασία έγκρισης διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας από την 1η ΥΠΕ Αττικής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜ ΕΡΕΥΝΑΣ